IGFProjekt badawczy

Nowe urządzenie do pomiaru jakości elementów mikrooptycznych z wykorzystaniem filtru rzeczywistego zbudowanego w oparciu o pochodną połówkową funkcji przedmiotu

Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji:
26 maja 2012 - 24 maja 2014
prof. dr hab. Ryszard Buczyński Wykonawca

Współwykonawcy:

Rafał Kasztelanic - kierownik projektu
Arkadiusz Sagan
Ryszard Stępień

-

Cofnij