IGFProjekt badawczy

Sieć doskonałości Mikro-Optyki

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Ryszard Buczyński
Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji:
9 sierpnia 2005 - 31 sierpnia 2008
prof. dr hab. Ryszard Buczyński Kierownik projektu
dr hab. Rafał Kotyński Wykonawca

Współwykonawcy:

Rafał Kasztelanic
Ireneusz Kujawa
Dariusz Pysz

-

Cofnij