IGFProjekt badawczy

NEMO - Network of Excellence for Micro-Optics

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Ryszard Buczyński
Instytucja finansująca:
European Commission, 6th Framework Programme
Okres realizacji:
1 września 2004 - 31 stycznia 2009
prof. dr hab. Ryszard Buczyński Kierownik projektu

Współwykonawcy:

Jędrzej Nowosielski
Rafał Kasztelanic
Ireneusz Kujawa
Wojciech Grabowski
Władysław Saj

-

Cofnij