IGF


zdjęcie-Przyczyny i skutki gwałtownego ocieplania Arktyki

Przyczyny i skutki gwałtownego ocieplania Arktyki

Krzysztof Markowicz

Wykład, 30 września 2016

XX Festiwal Nauki w Warszawie

Tematem wykładu są fizyczne przyczyny gwałtownych zmian klimatycznych, jakie mają miejsce w ostatnich dziesięcioleciach w obszarach polarnych. Omawiane będą procesy fizyczne zachodzące w atmosferze, hydrosferze oraz kriosferze Arktyki ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań zwanych sprzężeniami zwrotnymi, które odgrywają istotną rolę w zmianach klimatycznych. Przedstawione będą konsekwencje tych zmian z punktu widzenia Europy oraz całego świata. Wykład będzie bogato ilustrowanych zdjęciami z kampanii pomiarowych jakie prowadziliśmy w ostatnich trzech latach na Spitsbergenie.


Opublikowano dnia - 13 listopada 2017 22:59
Ostatnia zmiana - 20 listopada 2017 16:23


Cofnij »

DOKUMENTY