IGF


zdjęcie-Potencjalna szkodliwość światła niebieskiego. Obecny stan wiedzy

Potencjalna szkodliwość światła niebieskiego. Obecny stan wiedzy

dr hab. Jacek Pniewski

Strona internetowa, 1 października 2019

Optyk Polski

Dotychczasowe badania naukowe na modelach zwierzęcych oraz z użyciem hodowli komórkowych wykazały, że wysokoenergetyczne promieniowanie widzialne, szczególnie w niebieskiej części widma elektromagnetycznego (około 400–500 nm), może indukować fototoksyczne (fotochemiczne) uszkodzenie siatkówki. Ustalono dwa mechanizmy tego uszkodzenia, zwane typem I i II.

Więcej: http://optykpolski.feniksmedia.pl/potencjalna-szkodliwosc-swiatla-niebieskiego-obecny-stan-wiedzy/


Opublikowano dnia - 13 listopada 2019 10:07
Ostatnia zmiana - 13 listopada 2019 10:07


Cofnij »