IGF


zdjęcie-Politycy bimbają i dbają o krótkookresowe interesy wyborcze

Politycy bimbają i dbają o krótkookresowe interesy wyborcze

prof. dr hab. Szymon Malinowski

Audycja, 25 listopada 2018

TOK FM


Opublikowano dnia - 15 stycznia 2019 11:57
Ostatnia zmiana - 15 stycznia 2019 11:58


Cofnij »