IGF


zdjęcie-Naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatu

Naturalne i antropogeniczne przyczyny zmian klimatu

prof. dr hab Krzysztof Haman

Wykład, 13 grudnia 2007

Zgromadzeniu Ogólnym PAN, 2007

wykład prof. dr hab. Krzysztofa Hamana, członka korespondenta PAN, wygłoszony 13 grudnia 2007r. na Zgromadzeniu Ogólnym PAN


Opublikowano dnia - 8 lutego 2016 13:31
Ostatnia zmiana - 13 listopada 2017 14:39


Cofnij »

DOKUMENTY