IGF


zdjęcie-Nanofotonika w służbie medycyny przyszłości

Nanofotonika w służbie medycyny przyszłości

dr Piotr Wróbel

Festiwal Nauki, 25 września 2021

Wydział Fizyki UW

Technologie oparte na świetle wywierają coraz większy wpływ na nasze życie zapewniając szybki przepływ informacji, budowę autonomicznych pojazdów, czy zaawansowane metody leczenia. Dzisiejszy wykład będzie poświęcony własnościom i zastosowaniom światła w układach stanowiących niezastąpione narzędzia nowoczesnej medycyny i biologii. Omówimy sobie trendy i wyzwania w zakresie poprawy zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz jak fotonika wspomagana nanotechnologiami odpowiada na te wyzwania, umożliwiając tworzenie urządzeń codziennego użytku dla spersonalizowanej diagnostyki  oraz ochrony przed patogenami i zanieczyszczeniem środowiska.

http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/imprezy/nanofotonika-w-sluzbie-medycyny-przyszlosci/


Opublikowano dnia - 27 października 2021 13:51
Ostatnia zmiana - 27 października 2021 13:51


Cofnij »