IGF


zdjęcie-"Mechanizmy fizyczne zmian klimatycznych" w ramach Staszic dla klimatu

"Mechanizmy fizyczne zmian klimatycznych" w ramach Staszic dla klimatu

dr hab. Jacek Pniewski

Wykład, 25 listopada 2019

XIV LO im. St. Staszica

Staszic dla klimatu to ogólnoszkolna akcja organizowana przez uczniów dla uczniów w ramach 21. edycji europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej. Jesteśmy przekonani, że zwiększanie wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej zmian klimatu i ochrony środowiska jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej szkoły. Mamy nadzieję, że organizowane przez nas wydarzenia pozwolą z różnych perspektyw spojrzeć na kwestie dotyczące zagrożeń środowiskowych i dadzą nam nie tylko wiedzę, ale i umiejętności efektywnego działania na rzecz klimatu.

Wykład pt. "Mechanizmy fizyczne zmian klimatycznych" poprowadził dr hab. Jacek Pniewski z Instytutu Geofizyki FUW.


Opublikowano dnia - 28 listopada 2019 14:46
Ostatnia zmiana - 28 listopada 2019 14:47


Cofnij »