IGF


zdjęcie-Fizyka chmur - Awangarda meteorologii i klimatologii

Fizyka chmur - Awangarda meteorologii i klimatologii

prof. dr hab. Wojciech Grabowski

Wykład, 27 września 2017

Zapytaj fizyka, XXI Festiwal Nauki w Warszawie

Fizyka chmur jest od lat samodzielną specjalnością naukową. Nowoczesne metody modelowania i pomiarów chmur powodują, że staje się na awangardą meteorologii i klimatologii. Opowie o tym światowej klasy specjalista.


Prof. Wojciech Grabowski pracuje w Narodowym Centrum Badań Atmosferycznych (NCAR) w Kolorado, USA, gdzie jest kierownikiem Zakładu Dynamicznej i Fizycznej Meteorologii. Do USA przeniósł się w roku 1987, po uzyskaniu doktoratu w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Wcześniej ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Główne zainteresowania naukowe Wojciecha Grabowskiego to obliczeniowa dynamika płynów oraz modelowanie numeryczne, w szczególności modelowanie dynamiki chmur, oraz wieloskalowe modelowanie pogody i klimatu.

Prof. Grabowski aktywnie angażuje się w działalność wielu stowarzyszeń naukowych. W latach 1995-1998 był członkiem Komitetu Fizyki Chmur w Amerykańskim Towarzystwie Meteorologicznym, a w latach 2000-2008 członkiem Międzynarodowej Komisji Chmur i Opadów Atmosferycznych. Jest honorowym członkiem Królewskiego Towarzystwa Meteorologicznego, a także profesorem afiliowanym na Uniwersytecie w Delware oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Prof. Grabowski opublikował ok. 150 artykułów naukowych, cytowanych w sumie kilka tysięcy razy. Był i jest edytorem czasopism naukowych: Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society (w latach 2001-2008), Journal of Advances in Modeling Earth Systems (2008-2011), Atmospheric Science Letters (od 2000 r.), Acta Geophysica (od 2003 r.) i Journal of the Atmospheric Sciences wydawanego przez Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne.


Opublikowano dnia - 8 listopada 2017 12:05
Ostatnia zmiana - 15 listopada 2017 11:41


Cofnij »

GALERIA VIDEO

Galeria-Fizyka chmur - Awangarda meteorologii i klimatologii

DOKUMENTY