IGF


zdjęcie-Dym pochodzący z pożarów lasów w Kanadzie zaobserwowano nad Polską

Dym pochodzący z pożarów lasów w Kanadzie zaobserwowano nad Polską

dr hab. Iwona Stachlewska, prof. ucz., dr Łucja Janicka, dr Dominika Szczepanik

Strona internetowa, 21 czerwca 2023

Polska Agencja Prasowa

Intensywny napływ aerozolu pochodzącego z pożarów lasów w Kanadzie zaobserwowali nad Polską fizycy z Uniwersytetu Warszawskiego. Obserwacje byłymożliwe dzięki pracującej w trybie ciągłym stacji pomiarowej Laboratorium Pomiarów Zdalnych RS-Lab,

Cały artykuł dostępny na stronie www.pap.pl


Opublikowano dnia - 8 kwietnia 2024 08:29
Ostatnia zmiana - 8 kwietnia 2024 08:30


Cofnij »