IGF


zdjęcie-Dogłębne zrozumienie smogu drogą do skutecznego przeciwdziałania zjawisku!

Dogłębne zrozumienie smogu drogą do skutecznego przeciwdziałania zjawisku!

dr hab. Iwona Stachlewska, prof.ucz.

Strona internetowa, 8 kwietnia 2022

TOGETAIR

Dr hab. Iwona Stachlewska, prof. ucz. w Raporcie TOGETAIR szczegółowo o smogu i sposobach przeciwdziałania smogowi. Badania naukowe nad smogiem prowadzone są m.in. w ramach infrastruktur badawczych (IB), które wywodzą się z wieloletnich działań prowadzonych w ramach krajowych oraz międzynarodowych sieci i inicjatyw badawczych w domenie obserwacji atmosferycznych, takich jak EARLINET (European Aerosol Research Lidar Network) - lidarowe sondowanie struktury aerozoli w atmosferze, czy ACTRIS (Pan-European Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) - badania aerozoli, gazów śladowych i chmur w ramach pomiarów naziemnych in situ oraz pomiarów zdalnych.

https://raport.togetair.eu/powietrze/smog-i-emisje-z-budownictwa/doglebne-zrozumienie-smogu-droga-do-skutecznego-przeciwdzialania-zjawisku


Opublikowano dnia - 19 grudnia 2022 14:57
Ostatnia zmiana - 25 kwietnia 2023 11:25


Cofnij »