IGF


zdjęcie-Czym oddychamy - projekt szkolnego monitoringu jakości powietrza

Czym oddychamy - projekt szkolnego monitoringu jakości powietrza

Krzysztof Markowicz

Wykład, 30 września 2017

XXI Festiwal Nauki w Warszawie

Tematem wykładu jest projekt edukacyjny pt  „Czym oddychamy" (edu.polandaod.pl), którego głównym celem jest poznanie stanu jakości powietrza w miejscowości, w której mieszkamy, poznanie zmienności czasoprzestrzennej koncentracji aerozolu znajdującego się przy powierzchni ziemi i procesów fizykochemicznych prowadzących do zmian w koncentracji cząstek w różnych skalach czasoprzestrzennych. Opowiemy o pomiarach i obserwacjach proponowanych w ramach niniejszego projektu, które dostarczą przybliżonych informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza. Wyniki pomiarów będą porównywalne z danymi pochodzącymi z modeli transportu zanieczyszczeń oraz z obserwacjami satelitarnymi celem ich walidacji.


Opublikowano dnia - 13 listopada 2017 23:14
Ostatnia zmiana - 20 listopada 2017 16:23


Cofnij »

DOKUMENTY