IGFLaboratorium Struktur Fotonicznych

Laboratorium Struktur Fotonicznych

Laboratorium Struktur Fotonicznych

Kierownik laboratorium:dr hab. Rafał Kotyński
Lokalizacja:ul. Pasteura 5, B4.16
Instytut:IGF
Zakład:ZOI

W Laboratorium Struktur Fotonicznych zajmujemy się obrazowaniem obliczeniowym (ang. computational imaging), czyli metodami pomiaru pośredniego obrazu przy wykorzystaniu niepełnej informacji, wymagającej rekonstrukcji i uzupełnienia metodami obliczeniowymi.

Zakres badań obejmuje:

  • obrazowanie multispektralne
  • obrazowanie nadrozdzielcze
  • wykorzystanie szczególnych właściwości dyspersyjnych i dyfrakcyjnych struktur fotonicznych pozwalających na uzyskanie nowego rodzaju pomiarów pośrednich obrazu
  • wykorzystanie metod uczenia maszynowego, teorii oszczędnego próbkowania (ang. compressive sensing), sieci neuronowych, programowania liniowego i kwadratowego, metod klasyfikacji, metod redukcji wymiarowości, metod rozpoznawania obrazów

Laboratorium wyposażone jest w modulatory DMD (digital micromirror device), elementy optyki nadrozdzielczej, elementy ciekłokrystaliczne do modulacji fazy wiązki, kamery i detektory światła, elementy polaryzacyjne, spektrometr vis, piezoelektryczny układ sterowania wiązką, układy elektroniczne (oscyloskopy cyfrowe, DAQ, choppery, mikrokontrolery itp).

Powiązane dokumenty:


« Cofnij