IGFLaboratorium Mikrooptyki

Laboratorium Mikrooptyki

Laboratorium Mikrooptyki

Kierownik laboratorium:dr Adam Filipkowski
Lokalizacja:ul. Pasteura 5, B4.33
Instytut:IGF
Zakład:ZF

Głównym zainteresowaniem grupy badawczej Mikrooptyka i Laboratorium Mikrooptyki jest modelowanie, projektowanie, charakteryzacja i praktyczne wykorzystanie elementów optycznych w skali mikro, wykonanych przy wykorzystaniu technologii światłowodów mikrostrukturalnych. Przykładami takich elementów są: soczewki gradientowe (GRIN), strukturyzowane elementy optyczne oraz macierze takich elementów. Badania prowadzone są zarówno w świetle widzialnym jak i w bliskiej podczerwieni.

Grupa badawcza Mikrooptyka

Powiązane dokumenty:


« Cofnij