IGFAtmospheric Thermodynamics

Rok akademicki: 2021/2022
Semestr: letni

OPIS PRZEDMIOTU

W trakcie wykładu przedstawiony zostanie sposób opis termodynamicznych własności atmosfery jako gazu doskonałego, ze szczególnym uwzględnieniem opisu pary wodnej.

Program:

1. Skład i struktura atmosfery.

2. Równanie stanu gazu doskonałego dla powietrza atmosferycznego.

3. Podstawowe zagadnienia termodynamiki atmosfery.

4. Wykorzystanie zasad termodynamiki w analizie procesów atmosferycznych.

5. Przemiany adiabatyczne w atmosferze. Procesy politropowe.

6. Termodynamika powietrza suchego i wilgotnego. Diagramy termodynamiczne. Temperatura wirtualna i temperatura potencjalna.

7. Woda w atmosferze. Przemiany fazowe. Ciepło utajone. Temperatury: punktu rosy, ekwiwalentna, wilgotnego termometru.

8. Warunki równowagi w atmosferze. Metoda cząstki i metoda warstwy.

 

   

Salby M. L., Fundamentals of Atmospheric Physics Academic Press.  

  Rogers, R.R. and M.K. Yau (1989). A Short Course in Cloud Physics. New York: Pergamon Press, 293 pp.  

J.A. Curry and P.J. Webster Thermodynamics of Atmospheres and Oceanes. Academic Press.

   

H. R. Pruppacher and J. D. Klett. Microphysics of Cloud and Precipitation. Springer.

 

J.H. Seinfeld and S.N. Pandis. Atmospheric Chemistry and Physics. Wiley.

 

J. M. Wallace and P. V. Hobbs. Atmospheric Science. An Introductory Survey. Academic Press. 

       
J.V. Iribarne and W.L. Godson. Atmospheric Thermodynamics. Springer.        

 

 

 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_1.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_2.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_3.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_4.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_5.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_6.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_7.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_8.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_9.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_10.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_11.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
thermodynamics_12.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
constants.pdf
Dokumenty do zajęć:
tutorial_1_vertical_structure.pdf
Ćwiczenia
Dokumenty do zajęć:
tutorial_2_latent_heat.pdf
Ćwiczenia
Dokumenty do zajęć:
tutorial_3_humidity.pdf
Ćwiczenia
Dokumenty do zajęć:
tutorial_4_isobaric.pdf
Ćwiczenia
Dokumenty do zajęć:
tutorial_5_vertical.pdf
Ćwiczenia
Dokumenty do zajęć:
tutorial_6_stability.pdf
Ćwiczenia