IGFMetody numeryczne w optyce

Rok akademicki: 2022/2023
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Optyka Fourierowska - Skrypt do ćwiczeń
MNO_cw_Optyka_Fourierowska_11_01_2023.pdf
Optyka Fourierowska - zadania - Informacje dla studentów
MNO_cwiczenia_XI_11_01_2023.pdf
Ćwiczenia

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
Wyklad11.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
Wykład10.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
Wyklad9.pptx
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
Wyklad8.pptx
Wykład

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Interferencja i koherencja światła - Prezentacja
MNO_Wyk_VI_Optyka_InterferOMETRY_KOHERENCJA_23_11_2022.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
Wykład6.pdf
Wykład

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Optyka falowa - Prezentacja
MNO_Wyk_Ruch_falowy_09_11_2022.pdf
Wykład

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Optyka geometryczna - Prezentacja
MNO_Wyk_IV_Optyka_Geometryczna_02_11_2022.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
Wykład3.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
Wykład2.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
- Skrypt do wykładu
Wykład1.pdf
Wykład

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Transformata Fouriera - Prezentacja
MNO_Cw_Transformata_Fouriera_21_12_2022.pdf
Transformata Fouriera - zadania - Informacje dla studentów
MNO_cwiczenia_21_12_2022.pdf
Lena - Prezentacja
lena512.bmp
Ćwiczenia

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Optyka falowa - Prezentacja
MNO_Cw_Optyka_Falowa_17_12_2021.pdf
Optyka falowa - zadania - Informacje dla studentów
MNO_cwiczenia_IX_07_12_2022.pdf
Ćwiczenia

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Optyka I-Prezentacja
MNO_Optyka_1_teoria-2022.pdf
Optyka I - zadania
Metody numeryczne w optyce_ćwiczenia_Optyka1.pdf
Ćwiczenia

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Matlab IV - Prezentacja
MNO_Matlab_IV_16_11_2022.pdf
Matlab IV - zadania - Informacje dla studentów
Metody numeryczne w optyce_ćwiczenia_Matlab_IV_16_11.pdf
Ćwiczenia

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Matlab III-Prezentacja - Skrypt do ćwiczeń
MNO_Matlab_3_teoria-2022.pdf
Matlab III- zadania - Skrypt do ćwiczeń
Metody numeryczne w optyce_ćwiczeniaMatlab_3.pdf
Ćwiczenia

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Matlab II-Prezentacja
MNO_Matlab_2_teoria-2022.pdf
Matlab II- zadania
Metody numeryczne w optyce_ćwiczeniaMatlab_2.pdf
Ćwiczenia

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Matlab I - Prezentacja
MNO_Matlab_1_teoria-2022.pdf
Matlab I - zadania - Informacje dla studentów
Metody numeryczne w optyce_ćwiczenia_Matlab_I.pdf
Ćwiczenia

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Mathematica III - teoria - Prezentacja
MNO_Mathematica_III_19.10.2022.pdf
Mathematica III - zadania - Informacje dla studentów
Metody numeryczne w optyce_ćwiczenia_III.pdf
Ćwiczenia

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Mathematica II - teoria - Skrypt do ćwiczeń
MNO_Mathematica_II.pdf
Mathematica II - zadania - Informacje dla studentów
Metody numeryczne w optyce_ćwiczenia_Mathematica_II_zadania.pdf
Ćwiczenia

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
MNO_informacje_dla_studentów - Prezentacja
MNO_informacje_dla_studentów.pdf
MNO_Mathematica_teoria
MNO_Mathematica_teoria_1.pdf
MNO_Mathematica_ćwiczenia
MNO_Mathematica_ćwiczenia_1.pdf
Ćwiczenia