IGFMetody Numeryczne w Optyce

Rok akademicki: 2021/2022
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Optyka Fourierowska - Prezentacja
MNO_cw_Optyka_Fourierowska_21_01_2022.pdf
Optyka Fourierowska - zadania - Informacje dla studentów
MNO_cwiczenia_XI_22_01_2022.pdf
Ćwiczenia

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Koherencja - Prezentacja
MNO_Wyk_VI_Optyka_InterferOMETRY_KOHERENCJA_22_11_2021.pdf
Wykład

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Optyka falowa - Prezentacja
MNO_Wyk_V_Ruch_falowy_15_11_2021.pdf
Wykład

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Optyka geometryczna - Prezentacja
MNO_Wyk_IV_Optyka_Geometryczna_08_11_2021.pdf

Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Wykład11
Wyklad11.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Wykład10
Wyklad10.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Wykład9 - Skrypt do wykładu
Wyklad9.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Wykład8 - Skrypt do wykładu
Wyklad8.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Wykład7 - Skrypt do wykładu
Wyklad7.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Wykład3
Wyklad3.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Wykład2 - Skrypt do wykładu
Wyklad2.pdf
Wykład

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Wykład1 - Skrypt do wykładu
Wyklad1.pdf
Wykład

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Transformata Fouriera - Prezentacja
MNO_Cw_Optyka_Fourierowska_14_01_2022.pdf
Transformata Fouriera - zadania - Informacje dla studentów
MNO_cwiczenia_14_01_2022.pdf
Transformata Fouriera -Lena - Informacje dla studentów
lena512.bmp
Ćwiczenia

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Optyka falowa - Prezentacja
MNO_Cw_Optyka_Falowa_17_12_2021.pdf
Optyka falowa - zadania - Informacje dla studentów
MNO_cwiczenia_IX.pdf
Ćwiczenia

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Optyka geometryczna - Prezentacja
MNO_Cw_I_Optyka_Geometryczna_10_12_2021.pdf
Optyka Geometryczna - zadania
cwiczenia_Optyka_geometryczna.pdf

Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Optyka Geometryczna - teoria - Prezentacja
MNO_Cw_I_Optyka_Geometryczna_10_12_2021.pdf
Optyka geometryczna - zadania
cwiczenia_Optyka_geometryczna.pdf

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Mathematica - teoria - Skrypt do ćwiczeń
MNO_Mathematica_VII_03.12.2021.pdf
Mathematica VII - zadania - Informacje dla studentów
Metody numeryczne w optyce_ćwiczenia_VII.pdf
Ćwiczenia

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Matlab V -teoria- Skrypt do ćwiczeń - Skrypt do ćwiczeń
MNO_Mathematica_VI_26_11_2021.pdf
Matlab V - zadania - Informacje dla studentów - Skrypt do ćwiczeń
Metody numeryczne w optyce_cwiczenia_VI_26_11.pdf
Ćwiczenia

Tomasz Stefaniuk, Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Matlab V -teoria- Skrypt do ćwiczeń - Skrypt do ćwiczeń
MNO_Mathematica_V_05_11_2021.pdf
Matlab V - zadania - Informacje dla studentów - Skrypt do ćwiczeń
Metody numeryczne w optyce_cwiczenia_V_05_11.pdf
Ćwiczenia

Piotr Wróbel

Dokumenty do zajęć:
Matlab IV - teoria - Skrypt do ćwiczeń
MNO_Matlab_IV_29_10_2021.pdf
Matlab IV - zadania - Informacje dla studentów
Metody numeryczne w optyce_ćwiczenia_IV_29_10.pdf
Ćwiczenia

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Matlab III - teoria - Prezentacja
MNO_Matlab_III_22_10_2021.pdf
Matlab III - zadania
Metody numeryczne w optyce_ćwiczenia_III_22_10.pdf
Ćwiczenia

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Matlab II - teoria - Prezentacja
MNO_Matlab_II_15_10_2021.pdf
Matlab II - zadania - Skrypt do ćwiczeń
Metody numeryczne w optyce_ćwiczenia_II_15_10_2021.pdf
Ćwiczenia

Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk

Dokumenty do zajęć:
Wstęp do Matlaba - teoria - Skrypt do ćwiczeń
MNO_Matlab_1_teoria-2021-final.pdf
Wstęp do Matlaba - zadania - Informacje dla studentów
Metody numeryczne w optyce_ćwiczenia_I.pdf
Ćwiczenia