IGF


zdjęcie-Wyróżnienie Rektora UW 2021

Wyróżnienie Rektora UW 2021

Z radością informujemy, że dr hab. Iwona S. Stachlewska, prof. ucz. z Zakładu Fizyki Atmosfery i dr hab. Tomasz Antosiewicz z Zakładu Optyki Informacyjnej zostali wyróżnieni przez Rektora UW nagrodą przyznawaną za działalność naukową i dydaktyczną, która w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i wzrostu prestiżu naszej uczelni. Kandydatów spośród pracowników Uniwersytetu Warszawskiego zgłaszają w drodze konkursu dziekani i kierownicy jednostek organizacyjnych. Listy kandydatów są następnie analizowane przez ogólnouczelnianą komisję. Najwięcej nagrodzonych w tym roku osób pracuje na wydziałach: Fizyki – 16, Matematyki, Informatyki i Mechaniki – 12, Chemii – 11 oraz Neofilologii – 11.

Pełna lista tegorocznych laureatów: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/wyroz%CC%87nienia-rektora-2021-1.pdf

 


Opublikowano dnia - 27 kwietnia 2021 11:58
Ostatnia zmiana - 27 kwietnia 2021 13:31
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij