IGFNasz doktorant mgr Alexander Korneluk

Mgr Alexander Korneluk zdobył Nagrodę II stopnia w XXX Konkursie PKOpto 2021 im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki.

Praca została wykonana na Wydziale Fizyki UW pod opieką dr. Tomasza Stefaniuka i miała tytuł" Elektryczna kontrola właściwości optycznych w wielowarstwowych strukturach metal-tlenek-półprzewodnik"

Organizatorem Konkursu był Zarząd Polskiego Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

Zakres prac: optoelektronika, w szczególności dotyczące badań zjawisk podstawowych, technologii i konstrukcji przyrządów oraz metrologicznej aparatury optoelektronicznej.

Nagrody zostały ufundowane przez instytucje zainteresowane rozwojem tej dziedziny techniki w kraju.

Na konkurs zgłoszono rekordową liczbę prac: 39 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Laureatowi serdecznie gratulujemy.


Opublikowano dnia - 24 listopada 2021 08:40
Ostatnia zmiana - 25 listopada 2021 13:16
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij