IGFM-ERA.NET 2: Konkurs z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

  • integrated computational materials engineering (ICME),
  • innovative surfaces, coatings and interfaces,
  • high performance synthetic and biobased composites,
  • functional materials,
  • interfaces between materials and biological hosts for health applications,
  • materials for additive manufacturing.

Termin składania wniosków (pre-proposals): 14 czerwca 2016 r., godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie: lista krajów.

Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal. Termin składania wniosków pełnych upływa 10 listopada 2016 r. o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Budżet polskiej części projektu powinien być skalkulowany zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych (uchwała Rady nr 84/2015, s. 5-12). W szczególności prosimy o zapoznanie się z regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń w projektach: p. 2.1, s. 6-9.

Na etapie full proposal wnioskodawcy z Polski będą zobowiązani do wypełnienia szczegółowego kosztorysu projektu.     

DOKUMENTACJA KONKURSOWA dostępna jest tutaj.

Prosimy również o zapoznanie się z wymogami formalnymi konkursu skierowanymi do wnioskodawców z Polski.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków o finansowanie badań podstawowych prosimy o kontakt z NCN.

Kontakt:

dr Weronika Bieniasz, weronika.bieniasz@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9156

dr Malwina Gębalska, malwina.gebalska@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9017


Opublikowano dnia - 30 maja 2016 13:10
Ostatnia zmiana - 29 maja 2019 22:21
Publikujący - Krzysztof Dudek


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-M-ERA.NET 2:  Konkurs z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej