IGFLetnia szkoła aerozolowej sieci badawczej Poland - AOD

"Metody teledetekcje w badaniach aerozolu atmosferycznego i w monitoringu jakości powietrza”

Celem szkoły letniej zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami pomiarowymi stosowanymi w teledetekcji naziemnej i satelitarnej wykorzystywanej w badaniach aerozolu atmosferycznego oraz z metodami odwrotnymi służącymi do wyznaczania własności optycznych i mikrofizycznych aerozolu. Ponadto, przedstawienie technik pomiarowych wykorzystywanych w satelitarnym monitoringu jakości powietrza. Uczestnicy szkoły będą uczestniczyć w pomiarach prowadzonych w Laboratorium Transferu Radiacyjnego oraz w zajęciach komputerowych z przetwarzania danych teledetekcyjnych.


Tematyka szkoły letniej:

  • wprowadzenie do problemów odwrotnych fotometria słoneczna
  • metody lidarowe w badaniach aerozolu
  • teledetekcja satelitarna w badaniach aerozolu
  • korekcja atmosferyczna i metody jej wyznaczania
  • metody satelitarne w monitoringu jakości powietrza
  • dostęp do danych teledetekcyjnych

Forma zajęć:

  • wykłady - 9h
  • zajęcia praktyczne (aparatura pomiarowa) - 4h
  • zajęcia komputerowe (metody odwrotne, opracowanie danych pomiarowych) - 12h

Lokalizacja:

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

Termin: 5-8 lipca 2017
Liczba godzin: 25
 
Uczestnicy: warsztaty kierowane są głównie dla studentów I, II oraz III stopnia
Liczba osób: 40-45
Opłaty: Szkoła jest bezpłatna, organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz obiady.
Uczestnicy we własnym zakresie opłacają hotel oraz śniadania o kolacje.
 

Rejestracja uczestników szkoły letniej na stronie www.polandaod.pl w zakładce letnia szkoła 2017.
Termin rejestracji upływa z dniem 31 maja 2017 r.


Opublikowano dnia - 12 maja 2017 16:43
Ostatnia zmiana - 2 listopada 2017 13:52
Publikujący -


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-Letnia szkoła aerozolowej sieci badawczej Poland - AOD