IGFIII Krajowa Konferencja Sieci Naukowej Poland-AOD

Rola aerozolu w systemie klimatycznym.

02-04.07.2017, Warszawa

Główne tematy konferencji:

  • Własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne aerozolu
  • Satelitarne i naziemne metody teledetekcyjne w badaniach aerozolu
  • Procesy fizykochemiczne z udziałem aerozolu
  • Efekt bezpośredni i pośredni aerozolu na klimat
  • Modelowanie zmian klimatu z udziałem aerozolu
  • Modelowanie transportu zanieczyszczeń i jakości powietrza
  • Nowoczesne metody pomiarowe własności fizykochemicznych aerozolu
  • Własności optyczne i radiacyjne smogu arktycznego

Ważne daty:

20 maja 2017 r. Koniec nadsyłania streszczeń wystąpień
5 czerwca 2017 r. Decyzja w sprawie akceptacji wystąpień
15 czerwca 2017 r. Końcowy program konferencji
30 czerwca 2017 r. Zakończenie rejestracji internetowej
2 – 4 lipca 2017 r. Rejestracja podczas konferencji

Opłata konferencyjna:

150 zł Studenci oraz doktoranci
250 zł Pracownicy naukowi

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Zapewniamy jedynie obiady oraz uroczystą kolację w dniu 3 lipca.

Więcej na stronie:  www.polandaod.pl


Opublikowano dnia - 23 maja 2017 16:51
Ostatnia zmiana - 3 listopada 2017 09:41
Publikujący -


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-III Krajowa Konferencja Sieci Naukowej Poland-AOD