IGFEUFAR staje się stowarzyszeniem AISBL

Europejska sieć infrastruktury badawczej EUFAR - European Facility For Airbone Research (www.eufar.net) grupuje instytucje dysponujące samolotami używanymi do badania zjawisk zachodzących w atmosferze. EUFAR udostępnia infrastrukturę badawczą także naukowcom z instytucji, które nie posiadają własnych samolotów. Zajmuje się również organizacją wspólnych kampanii pomiarowych, a także treningiem młodych naukowców w prowadzeniu badań z pokładu samolotu.

Z początkiem roku 2018 EUFAR staje się stowarzyszeniem AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif - international non-profit association under the Belgian law). Uniwersytet Warszawski znalazł się wśród 8 podmiotów założycielskich. Przedstawicielem Uniwersytetu Warszawskiego w zgromadzeniu ogólnym i zarządzie została prof. Hanna Pawłowska z Wydziału Fizyki. W ramach nowej struktury Uniwersytet Warszawski będzie odpowiedzialny za e-komunikację.

EUFAR AISBL będzie rozwijał program poszerzania dostępu do samolotów badawczych i szkoleń z prowadzenia badań zainteresowanym naukowcom z całej Europy, wspierał prace nad nowymi systemami obserwacji lotniczej, w tym systemami bezzałogowymi oraz inspirował do współpracy europejskie agencje finansujące badania naukowe.

Artykuł poświęcony sieci EUFAR ukazał się w lutowym numerze czasopisma Open Access Government Journal (pp. 294-295).


Opublikowano dnia - 11 stycznia 2018 12:46
Ostatnia zmiana - 27 marca 2018 15:16
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-EUFAR staje się stowarzyszeniem AISBL