IGF


zdjęcie-Wykrywanie stanów nierównowagi w turbulencji atmosferycznej

Wykrywanie stanów nierównowagi w turbulencji atmosferycznej

Opublikowany materiał popularnonaukowy dotyczy istotnego apsektu fizyki atmosfery, jakim jest turbulencja. Chociaż większość przepływów w przyrodzie jest turbulentna, nasza wiedza na temat turbulencji w atmosferze jest wciąż ograniczona. W szczególności niewiele wiadomo o tym, jak turbulencja zmienia się lokalnie w czasie. W przedstawionym filmie dr Jakub Nowak i dr Marta Wacławczyk z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki opisują swoją metodę oceny stanów turbulencji na podstawie pomiarów lotniczych. Przetestowali ją na przykładzie pomiarów w chmurach stratocumulus nad oceanem. Analiza danych z platformy helikopterowej potwierdza istnienie niestacjonarnej i nierównowagowej turbulencji w tych chmurach. Przyszłe prace będą miały na celu zbadanie możliwości zastosowania tych ustaleń do innych rodzajów chmur i przepływów w atmosferycznej warstwie granicznej.

W ramach międzynarodowego projektu NextGEMS opracowywana jest nowa generacja globalnych sprzężonych modeli systemu ziemskiego do badania antropogenicznych zmian klimatu. Modele te wyróżniają się wysoką rozdzielczością, podobną do obecnych modeli prognozy pogody (ok. 2.5 do 9 km w kierunku poziomym). Pozwala to na dokładniejszą reprezentację cyrkulacji atmosferycznej i oceanicznejoraz ich sprzężenia z procesami, takimi jak: cykle węglowe, obieg wody i cząstek aerozoli.. W ramach projektu opracowywane są wielodekadowe (30-letnie) prognozy przyszłych zmian klimatu. NextGEMS buduje europejską społeczność naukowców i użytkowników wokół ambitnego przedsięwzięcia, jakim jest modelowanie zmian klimatu.

Materiał popularnonaukowy, powstały we współpracy z platformą Latest Thinking Gmbh, w oparciu o publikację naukową: „Detecting Nonequilibrium States in Atmospheric Turbulence” Marta Waclawczyk, Jakub L. Nowak, Holger Siebert, Szymon P. Malinowski, Journal of the Atmospheric Sciences, 2022.

Realizacja materiału w ramach projektu Next Generation Earth Modelling Systems (NextGEMS), finansowanego z Programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 na rzecz badań i innowacyjności na lata 2014-2020 w ramach umowy grantowej Nr 101003470,

Koordynatorka projektu NextGEMS na UW: prof. dr hab. Hanna Pawłowska

Konsultacja naukowa: dr Marta Wacławczyk, dr Jakub Nowak

Zdjęcie w tle: Satellite image of the atmosphere, Courtesy of the NASA Earth Observatory/NOAA

 

 

 


Opublikowano dnia - 15 stycznia 2024 09:00
Ostatnia zmiana - 16 stycznia 2024 11:02
Publikujący - Dąbrówka Stępniewska


Cofnij