IGF


zdjęcie-Certyfikat Europejskiego Towarszystwa Aerobiologicznego dla magistrantki Laboratorium Pomiarów Zdalnych (RS-Lab)

Certyfikat Europejskiego Towarszystwa Aerobiologicznego dla magistrantki Laboratorium Pomiarów Zdalnych (RS-Lab)

W dniach 4-8 września 2023 magistrantka Zuzanna Rykowska, realizująca prace pod kierunkiem prof. Iwony Stachlewskiej w Laboratorium Pomiarów Zdalnych (RS-Lab) IGF FUW, wzięła udział w Podstawowym Kursie Aerobiologicznym Europejskiego Towarzystwa Aerobiologicznego EASBCA2023. Szkolenie odbyło się na Uniwersytecie w Évorze, w Portugalii, dzięki współpracy z Śródziemnomorskim Instytutem Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju MED oraz Instytutem Nauk o Ziemi ICT.

Kursy EASBCA organizowane są co dwa lata, w wyniku rosnącego zainteresowania monitorowaniem cząstek pyłku i zarodników grzybów w powietrzu. Narastająca liczba krajowych sieci, monitorujących alergeny wziewne, umożliwia naukowcom porównanie procedur i pogłębienie podstaw technik monitorowania. Kurs odpowiada potrzebie zapewnienia wyższego poziomu jakości analiz i standaryzacji procedur. W tym celu zaproponowano najnowocześniejszy program edukacyjny, mający na celu szkolenie naukowców, techników i pracowników laboratoriów, który rozpoczął się serią europejskich kursów z aerobiologii. Tegoroczny program składał się z serii wykładów o biologii i morfologii pyłku roślinnego, metodach pomiarowych, analizie statystycznej, a także zajęć praktycznych. Uczestnicy osobiście mogli obserwować wiele taksonów pyłku roślinnego i zarodników grzybów. 

Kurs zakończył się egzaminami teoretycznym i praktycznym. Zuzanna Rykowska zdała egzamin z wyróżnieniem, otrzymując Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Aerobiologicznego. Umiejętności i wiedza, zdobyte podczas kursu, zwiększą wydajność czytania i analizy danych aerobiologicznych, takich jak mikroskopu świetlnego, w celu wykrywania epizodów pyłkowych, przy wykorzystaniu synergii fluorescencyjnego lidaru EMORAL, lidaru bliskiego pola NARLA oraz wolumetrycznego pyłkomierza z RS-Lab. Nabyte kompetencje zostaną wykorzystane w ramach projektu SLaP4AT, kierowanego przez Artura Tomczaka. Wyjazd na szkolenie został zrealizowany w ramach projektu RI-URBANS, dotyczącego jakości powietrza w mieście. 


Opublikowano dnia - 21 września 2023 12:00
Ostatnia zmiana - 21 września 2023 13:52
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-Certyfikat Europejskiego Towarszystwa Aerobiologicznego dla magistrantki Laboratorium Pomiarów Zdalnych (RS-Lab)