IGF


zdjęcie-STYPENDIUM studenckie

STYPENDIUM studenckie

Słowa kluczowe: fotonika, nanodiamenty, optyka nieliniowa, światłowody nanostrukturyzowane

Liczba stanowisk: 3

Termin składania podań: 21.07.2020

 

Konkurs
o stypendium studenckie
na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Fizyki
w ramach projektu
Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji
tytuł w jęz. angielskim:
QUantum-effect-based Nanosensing and imaging: Novel glass-diamond photonic approach for the next generation biodiagnostic Applications” – “QUNNA”

w programie TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

Informacja nt projektu: Projekt dotyczy badań nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych, w których będą wykorzystane implantowane centra barwne lub defekty krystalicznego diamentu, o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Umożliwi zastosowania w ważnych społecznie obszarach, np. rozwój super-czułej detekcji komórek rakowych i nano-znacznikowanie substancji biologicznych.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum 4 partnerów: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki (Lider Konsorcjum); Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.

Zespół Naukowy na Uniwersytecie Warszawskim będzie pracował nad rozwijaniem strategii, metod i technologii dla łączenia różnych platform szklanych z nanodiamentami. Prace Zespołu będą ukierunkowane na wyzwania związane z postępem w dziedzinie biodiagnostyki wykorzystującej fotonikę oraz przyrządów optyki ultraszybkiej z kształtowaną nieliniowością.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ryszard Buczyński

Wymagania:

 1. posiadanie statusu studenta w chwili rozpoczęcia pracy w zespole Projektu,
 2. praktyczne umiejętności w pracy ze światłowodami, w tym:
  - praktyczna umiejętność prowadzenia pomiarów właściwości liniowych i nieliniowych światłowodów specjalnych,
  - praktyczne umiejętności w pracy ze światłowodami oraz aparaturą pomiarową na zakres spektralny od widzialnego do średniej podczerwieni,
 3. praktyczne umiejętności zastosowania światłowodów w technikach związanych z optyką ultraszybką będą dodatkowym atutem.

Podstawowe obowiązki:

 1. Udział w badaniach prowadzonych przez lidera zespołu i młodych doktorów w zespole naukowym,
 2. Udział w spotkaniach wewnętrznych zespołu naukowego (np. „journal clubs”), udział w takich spotkaniach będzie mógł odbywać się zdalnie, tzn. z wykorzystaniem np. wideo konferencji,
 3. Udział w opracowywaniu wyników badań naukowych na potrzeby przygotowywanych manuskryptów publikacji naukowych.

Warunki zatrudnienia:

 1. Okres stypendium: 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia)
 2. Przewidywany termin rozpoczęcia stypendium: 1 sierpnia 2020
 3. Wymiar etatu: Stypendium
 4. Wynagrodzenie miesięczne: 1500 PLN (stypendium)
 5. Miejsce wykonywania pracy: Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do zespołu (format pdf z zeskanowanym podpisem).
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia. Format pdf z zeskanowanym podpisem.
 3. CV kandydata.
 4. Kontakt do jednego (lub więcej) samodzielnego pracownika naukowego, któremu znane są wyniki pracy naukowej kandydata.

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

Kandydaci proszeni są o przesłanie kompletu powyższych dokumentów pocztą elektroniczną do dr hab. Mariusza Klimczaka, na adres e-mail: mariusz.klimczak@fuw.edu.pl, w tytule proszę umieścić: “QUNNA student UW”.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.07.2020. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydaci, którzy otrzymają informację o negatywnej ocenie w procedurze konkursowej, będą mieli prawo do odwołania w terminie 7 dni od otrzymania takiej informacji.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie e-mailem.


Opublikowano dnia - 3 lipca 2020 09:11
Ostatnia zmiana - 15 lipca 2020 10:40
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-STYPENDIUM studenckie