IGF


zdjęcie-OFERTA PRACY: Specjalista badawczo-techniczny w Instytucie Geofizyki

OFERTA PRACY: Specjalista badawczo-techniczny w Instytucie Geofizyki

SŁOWA KLUCZOWE: szkło fluorkowe, szkło wieloskładnikowe, nanodiamenty, technologia światłowodów

Liczba stanowisk: 1.

Termin skladania podań: 15.07.2022.

Konkurs

na stanowisko specjalisty badawczo-technicznego

w ramach projektu “Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” POIR.04.04.00-1644/18-01

tytuł w jęz. angielskim: “QUantum-effect-based Nanosensing and imaging: Novel glass-diamond photonic approach for the next generation biodiagnostic Applications” – “QUNNA” POIR.04.04.00-1644/18-01

w programie TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

Informacja nt. projektu: Projekt dotyczy badań nowych materiałów, elementów i systemów fotonicznych, w których będą wykorzystane implantowane centra barwne lub defekty krystalicznego diamentu, o specyficznych właściwościach magnetycznych i optycznych. Umożliwi to zastosowania w ważnych społecznie obszarach, np. rozwój super-czułej detekcji komórek rakowych i nano-znacznikowanie substancji biologicznych.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum 4 partnerów: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki (Lider Konsorcjum); Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.

Zespół Naukowy na Uniwersytecie Warszawskim rozwija strategie, metody i technologię dla łączenia różnych platform szklanych z nanodiamentami. Prace Zespołu są ukierunkowane na wyzwania związane z postępem w dziedzinie biodiagnostyki wykorzystującej fotonikę oraz przyrządów optyki ultraszybkiej z kształtowaną nieliniowością.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ryszard Buczyński

Wymagania:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk fizycznych lub nauk chemicznych lub inżynierii materiałowej.
 2. Głęboka wiedza nt. procesów syntezy szkieł wieloskładnikowych w tym w szczególności szkieł beztlenowych, fluorkowych.
 3. Praktyczna umiejętność prowadzenia procesów przygotowania zestawu i wytopu szkieł wieloskładnikowych tj. szkła fluorkowe, tellurowe itp., w komorze rękawicowej – minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu takich procesów.
 4. Znajomość budowy i działania aparatury do wytopu szkieł w warunkach wysokiej czystości, w szczególności aparatury tj. piece do wytopu i odprężania szkła, komory rękawicowe.
 5. Gotowość do zaangażowania i wsparcia członków zespołu naukowego TEAM NET „QUNNA” w prowadzeniu badań naukowych obejmujących przeprowadzanie ww. procesów technologicznych.

Podstawowe obowiązki:

 1. Wsparcie lidera i członków zespołu naukowego w prowadzeniu procesów technologicznych wytopu szkła i badań wytworzonych materiałów optycznych.
 2. Obsługa aparatury technologicznej, przygotowywanie zestawów do wytopu szkła.
 3. Udział w opracowywaniu wyników badań naukowych na potrzeby przygotowywanych przez członków zespołu naukowego manuskryptów publikacji naukowych.

Oferujemy:

 • wyzwania naukowe w pracy na wiodącej uczelni w Polsce;
 • dostęp do wysokiej klasy aparatury naukowej;
 • pracę w interdyscyplinarnym zespole naukowym;

Warunki zatrudnienia:

 1. Okres zatrudnienia: od 1 września 2022 r. (lub możliwie najwcześniejszej daty) do 28 września 2023 r.;
 2. Wymiar etatu: 0,5;
 3. Miejsce wykonywania pracy: Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski.

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do zespołu (format pdf z zeskanowanym podpisem).
 2. Podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych– formularz w załączeniu do ogłoszenia.
 3. CV kandydata oraz skan dyplomu doktora.
 4. Kontakt do jednego (lub więcej) samodzielnego pracownika naukowego, któremu znany jest kandydat.

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

Kandydaci proszeni są o przesłanie kompletu powyższych dokumentów pocztą elektroniczną do dr hab. Mariusza Klimczaka, na adres e-mail: mariusz.klimczak@fuw.edu.pl, w tytule proszę umieścić: “QUNNA specjalista badawczo-techniczny”.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.07.2022.

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie za pośrednictwem poczty e-mail.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie za pośrednictwem poczty e-mail.


Opublikowano dnia - 24 czerwca 2022 08:45
Ostatnia zmiana - 24 czerwca 2022 09:05
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij

DOKUMENTY