IGFOFERTA PRACY: pracownik inżynieryjno-techniczny

Nazwa stanowiska: INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki

Miasto: Warszawa

Wymagania.
Kandydat powinien:
mieć co najmniej tytuł zawodowy magistra fizyki lub z dziedzin pokrewnych, znać zagadnienie ruchu bezwładnych i ciężkich cząstek w polu turbulencji, mieć doświadczenie w pomiarach turbulencji atmosferycznej oraz w pomiarach obrazujących cząstek (kropel) w przepływach turbulentnych, umiejętność analizy obrazu przetwarzania danych pomiarowych oraz modelowania (rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych) z wykorzystaniem środowiska MATLAB, dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań: Symulacje numeryczne ruchu kropli w zadanych przepływach. Analiza obrazów z rozkładem przestrzennym kropel. Pomiary w turbulencyjnej komorze chmurowej.

Typ konkursu NCN: MAESTRO

Termin składania ofert: 29.07.2018r.

Forma składania ofert: elektronicznie na adres sekretariat@igf.fuw.edu.pl

Warunki zatrudnienia: ¾ etatu, zatrudnienie od 28.08.2018r. do 27.08.2019r.

Dodatkowe informacje: Udział w trwającym projekcie badawczym.

Wymagane dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie;
2. życiorys naukowy zawierający dane kontaktowe;
3. informacja o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody (formularz w załączeniu do ogłoszenia lub do pobrania ze strony BSP UW: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze).

Rozstrzygnięcie konkursu: najpóźniej do 10.08.2018r.


Opublikowano dnia - 12 lipca 2018 14:46
Ostatnia zmiana - 14 maja 2019 09:51
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij