IGF



OFERTA PRACY: Pracownik inżynieryjno-techniczny

Nazwa stanowiska: INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki

Miasto: Warszawa

Wymagania.

Kandydat powinien:

  1. mieć co najmniej tytuł zawodowy magistra fizyki lub z dziedzin pokrewnych;
  2. znać zagadnienie związane ze zmianami klimatu;
  3. potrafić prowadzić symulacje numeryczne różnych procesów fizycznych zachodzących w atmosferze;
  4. potrafić analizowane wyniki symulacji numerycznych z wykorzystaniem środowiska MATLAB lub pokrewnego;
  5. wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań: Wykonywanie symulacji numerycznych przy użyciu modelu WRF-chem, opracowanie i interpretacja danych pomiarowych dotyczących wpływu aerozolu absorbującego na wielkości termodynamiczne atmosfery.

Typ konkursu NCN: SONATA-BIS

Termin składania ofert: 16.01.2018

Forma składania ofert: elektronicznie na adres sekretariat@igf.fuw.edu.pl

Warunki zatrudnienia: 1 etat, zatrudnienie od 15.02.2018 do 29.12.2018

Dodatkowe informacje. Udział w trwającym projekcie badawczym.

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o zatrudnienie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. Poz. 922);
  2. życiorys naukowy zawierający dane kontaktowe

Opublikowano dnia - 29 grudnia 2017 15:15
Ostatnia zmiana - 14 maja 2019 09:48
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-OFERTA PRACY: Pracownik inżynieryjno-techniczny