IGFPolska Konferencja Optyczna 2022

Polska Konferencja Optyczna organizowana jest co dwa lata przez Sekcję Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PFT). Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki. Wykłady umożliwiają rozpoczynającym pracę młodym naukowcom poznanie tematyki badań prowadzonych w innych ośrodkach w kraju.  Tegoroczna edycja Polskiej Konferencji Optyczne odbędzie się w dniach 12-15 czerwca 2022 roku w Hotelu Tumskim w Płocku, we współpracy z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego.

Obszary tematyczne konferencji:

 • optyka kwantowa
 • optyka nieliniowa
 • fizyka, optyka i technologia laserów i innych źródeł promieniowania spójnego
 • optoelektronika
 • optyczne układy zintegrowane
 • optyka światłowodowa
 • optyka medyczna
 • optykę instrumentalna
 • spektroskopia optyczna
 • nowe materiały optyczne
 • zastosowania optyki
 • dydaktyka optyki

Ważne terminy:

22.04.22 - akceptacja zgłoszeń i publikacja programu konferencji
08.05.22 - ostatni dzień rejestracji na konferencję z obniżoną opłata konferencyjną
03.06.22 - ostatni dzień rejestracji na konferencję
12.06.22 - początek konferencji
15.06.22 - koniec konferencji

Uwaga!

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, udział w wydarzeniu ograniczony został do osób posiadających ważny certyfikat covidowy wydawany przez Ministerstwo Zdrowie, lub negatywny wynik badania SARS-CoV-2 metodą RT-PCR uzyskany nie wcześniej niż 24h przed rozpoczęciem pierwszej sesji danego dnia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikowania spełnienia tego warunku przez uczestników konferencji. 

Więcej szczegółowych informacji na stronie konferencji https://www.konferencja-optyczna.pl/


Opublikowano dnia - 21 kwietnia 2022 08:00
Ostatnia zmiana - 21 kwietnia 2022 14:43
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij