IGF


zdjęcie-e-Konferencja pt. "Rola aerozolu w systemie klimatycznym"

e-Konferencja pt. "Rola aerozolu w systemie klimatycznym"

Aerozolowa Sieć Badawcza Poland-AOD organizuje IV e-Konferencję nt. Rola aerozolu w systemie klimatycznym.

Termin: 3-4.12.2020

Główne tematy konferencji:

  • Własności optyczne, mikrofizyczne i radiacyjne aerozolu
  • Metody teledetekcyjne w badaniach aerozolu
  • Procesy fizykochemiczne z udziałem aerozolu
  • Wpływ aerozolu na klimat: efekt bezpośredni i pośredni
  • Modelowanie zmian klimatu z udziałem aerozolu
  • Modelowanie transportu zanieczyszczeń i jakości powietrza
  • Wykorzystanie dronów w pomiarach własności fizykochemicznych aerozolu

Ważne daty:

  • 15 listopada 2020 r. Koniec nadsyłania tytułów wystąpień
  • 20 listopada 2020 r. Zatwierdzony program konferencji

Więcej informacji na: http://www.polandaod.pl/

Zoom meeting:

Topic: Konferencja Poland-AOD
Time: Dec 3, 2020 10:30 AM Warsaw
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98538380917?pwd=eXpIK2k3R2JSdmRWUUtiUG1VSmgyZz09 
Meeting ID: 985 3838 0917
Passcode: F27ZeV


Opublikowano dnia - 27 listopada 2020 13:19
Ostatnia zmiana - 27 listopada 2020 15:37
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-e-Konferencja pt. "Rola aerozolu w systemie klimatycznym"