IGFGratulacje z okazji nadania tytułu profesora Panu Krzysztofowi Markowiczowi

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 2 lutego 2024 nadał Panu dr. hab. Krzysztofowi Markowiczowi tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku.

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Koleżanki i Koledzy z Instytutu Geofizyki FUW.


Opublikowano dnia - 20 lutego 2024 07:28
Ostatnia zmiana - 22 lutego 2024 09:54
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij