IGFProjekt LIDER - otwarcie 11 konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach projektu LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 100 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

więcej informacji na stronie www.ncbr.gov.pl.


Opublikowano dnia - 16 stycznia 2020 11:58
Ostatnia zmiana - 14 lutego 2020 12:11
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-Projekt LIDER - otwarcie 11 konkurs