IGFProgram LIDER startuje po raz dziesiąty

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Więcej na stronie WWW.


Opublikowano dnia - 21 grudnia 2018 12:45
Ostatnia zmiana - 21 grudnia 2018 12:50
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij