IGF


zdjęcie-Opublikowano listę projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.2

Opublikowano listę projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.2

Projekt pt. "ACTRIS - Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych"

Lider: Uniwersytet Wrocławski

Koordynator na UW: dr hab. Iwona Stachlewska

Konsorcjum siedmiu instytucji:

  1. Uniwersytet Wrocławski
  2. Uniwersytet Warszawski
  3. Instytut Geofizyki PAN
  4. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
  5. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  6. Uniwersytet Śląski w Katowicach
  7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB

 

Więcej:

http://www.poir.opi.org.pl/news/id/711.html

https://www.poir.gov.pl/nabory/1-77/#wynikiNaboru


Opublikowano dnia - 26 lutego 2021 15:16
Ostatnia zmiana - 1 marca 2021 08:54
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij