IGFNarodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14

Do finansowania zostały zakwalifikowane:

  1. w Zakładzie Fizyki Atmosfery projekt SONATA pt. "Wpływ efektów stochastycznych na powstawanie deszczu", kierownik: dr Piotr Dziekan,
  2. w Zakładzie Optyki Informacyjnej projekt SONATA pt. "Elektrycznie modulowane zjawiska optyczne w metaliczno-dielektryczno-półprzewodnikowym metamateriale wielowarstwowym", kierownik: dr Tomasz Stefaniuk,
  3. w Zakładzie Fizyki Litosfery projekt OPUS pt. "Powstawanie osuwisk w warunkach słabego pola grawitacyjnego na kometach i innych ciałach kosmicznych, w szczególności z pasa asteroidów, wpływ sublimacji lodu", kierownik: dr hab. Konrad Kossacki,
  4. w Zakładzie Fizyki Atmosfery projekt PRELUDIUM pt. "Opracowanie metody znajdowania lagranżowskich struktur koherentnych w symulacjach numerycznych kropel chmurowych w turbulencji atmosferycznej", kierownik: mgr Katarzyna Karpińska.

Opublikowano dnia - 21 maja 2019 08:53
Ostatnia zmiana - 27 maja 2019 15:49
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14