IGFKompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW

Zapraszamy wszystkich doktorantów i doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego do aplikowania na dofinansowanie projektów w ramach konkursu IDUB "Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW", który umożliwi zdobycie doświadczenia, wiedzy i umiejętności oraz podniesienie poziomu prowadzonych badań poprzez umożliwienie odbywanie krótkoterminowych wyjazdów naukowych do zagranicznych jednostek i udział w szkoleniach. Nabór w konkursie trwa od 22 lipca do 03 września 2021 roku.

Wyjazdy naukowe mogą być też realizowane w celu przeprowadzenia badań lub analiz bezpośrednio związanych z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej oraz konsultacji lub weryfikacji wyników badań bezpośrednio związanych z tematyką rozprawy doktorskiej. Można również aplikować o fundusze na udział w szkoleniach specjalistycznych, szkołach sezonowych, warsztatach lub innej formie profesjonalnego szkolenia, które umożliwią nabycie umiejętności niezbędnych do realizacji badań w ramach przygotowanej rozprawy doktorskiej.

Zasady konkursu, komisja konkursowa oraz formularz wniosku dostępne są na stronie domowej IDUB UW: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-4-1/


Opublikowano dnia - 22 lipca 2021 09:00
Ostatnia zmiana - 23 lipca 2021 11:36
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW

DOKUMENTY