IGF„Granty na granty" – promocja jakości IV (Horyzont Europa)

Minister Edukacji i Nauki ustanowił przedsięwzięcie pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane z budżetu Unii Europejskiej ze środków pochodzących z programu ramowego Horyzont Europa. Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych (ERC) w ramach programu badawczo-szkoleniowego Euratom oraz programu Horyzont Europa, z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich.

W ramach inicjatywy są finansowane:

  • koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC,
  • jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Wnioski można składać od poniedziałku 26 września 2022 r. w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl oraz https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka


Opublikowano dnia - 3 października 2022 08:00
Ostatnia zmiana - 3 października 2022 15:12
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij