IGFWyróżnienie im. prof. Macieja W. Grabskiego dla prof. Szymona Malinowskiego

Wyróżnieniem im. prof. Macieja W. Grabskiego, przyznawanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) od 2016 r., mogą zostać uhonorowane osoby, które działają na rzecz rozumienia nauki w społeczeństwie, budowania zaufania do wiedzy naukowej, wspierania edukacji i wyjaśniania wpływu nauki i uczonych na rozwój cywilizacyjny Polski. W 2022 roku FNP po raz trzeci wyłoniła laureatów Wyróżnienia im. prof. Macieja W. Grabskiego, którymi zostali:

Prof. Andrzej Białas – fizyk, profesor nauk matematyczno-fizycznych. Prowadzony przez prof. Białasa od 2008 roku tygodnik „PAUza Akademicka” jest forum dyskusji środowiska akademickiego na temat nauki i jej roli w społeczeństwie. W ciągu wielu lat istnienia stał się platformą wymiany myśli ludzi nauki na tematy związane m.in. z etycznym aspektem pracy badawczej, społecznymi powinnościami naukowców, koniecznością poprawiania ich komunikacji ze społeczeństwem. Prof. Białas był i jest aktywnym uczestnikiem tych dyskusji, w swoich felietonach opowiada się za prawdą w nauce, piętnując nieprawdę lub półprawdę oraz powszechne fake newsy, które wpływają na nieprawidłowe postrzeganie przez społeczeństwo roli nauki.

Magdalena Bajer – dziennikarka naukowa, publicystka. Od kilku dekad zajmuje się przybliżaniem miejsca nauki w społeczeństwie i wyjaśnianiem społecznej roli uczonych, w tym zagadnień dotyczących kondycji nauki, specyfiki pracy naukowej, osiągnięć badawczych, problemów środowiska akademickiego czy losów inteligencji w Polsce. Jest autorką cykli wywiadów z ludźmi nauki: Racje, Źródła, tomu wywiadów Blizny po ukąszeniu (1995) oraz Jak wierzą uczeni: rozmowy z profesorami (2010), Rody uczone. Kreski do szkicu (2013, drugi tom: 2019).  Kierowała również ważnymi dla popularyzacji nauki seriami wydawniczymi –  m.in. OMEGA (wyd. Wiedza Powszechna, 1973 – 1976), w której ukazały się dziesiątki książek popularyzujących naukę oraz Biblioteką Myśli Współczesnej (wyd. PIW, 1976 – 1978).

Prof. Szymon Malinowski – fizyk atmosfery, od wielu lat propaguje wiedzę naukową na temat zmian klimatu. Jest współzałożycielem portalu nauka o klimacie, którego autorzy we współpracy z najwybitniejszymi polskimi badaczami klimatu starają się przekazać czytelnikom podstawową wiedzę o klimacie i globalnym ociepleniu. Udziela się na piknikach i festiwalach nauki, w programach telewizyjnych i radiowych, a także otwartych dla publiczności spotkaniach czy wykładach. Jest bohaterem filmu dokumentalnego „Można panikować/I’ts OK to Panic”  zaprezentowanego w 2020 r. w ramach prestiżowego Festiwalu Millennium Docs Against Gravity, w którym pokazana jest jego codzienna walka z ignorancją i przekłamaniami na temat kryzysu klimatycznego w Polsce.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/fnp-przyznala-wyroznienia-im-prof-macieja-w-grabskiego/


Opublikowano dnia - 15 marca 2022 09:30
Ostatnia zmiana - 16 marca 2022 08:30
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij