IGF


zdjęcie-Spotkanie Sojuszu 4EU+ 2022 w Kopenhadze

Spotkanie Sojuszu 4EU+ 2022 w Kopenhadze

W dniach 26-28 października 2022 w Kopenhadze odbyło się tegoroczne spotkanie przedstawicieli uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+. W skład sojuszu wchodzi 7 uniwersytetów, tj. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet Sorboński (Francja), Uniwersytet Genewski (Szwajcaria), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy) i Uniwersytet w Mediolanie (Włochy). Uczelnie Sojuszu 4EU+ wspólnie prowadzą badania i kształcą studentów, tworzą inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni.

Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem “Sustainability – an ever closer alliance”, w ramach pierwszego programu flagowego Sojuszu 4EU+, tj. „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim” (F1). Reprezentanci uczelni 4EU+ przedstawiali zakres tematyczny programu i najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed naukowcami, doktorantami i studentami, współpracującymi w ramach tej inicjatywy. Zgodnie z założeniami programowymi 4EU+ Flagship 1, realizując wspólne przedsięwzięcia naukowe i edukacyjne, przedstawiciele F1 chcą przyczynić się do promocji zdrowia i rozwoju inteligentnych miast.

Podczas trzeciego dnia spotkania odbył się konkurs doktorantów, tzw. PhD Cup, z różnych uczelni członkowskich. Doktoranci z każdego uniwersytetu prezentowali swoje prace, związane z tematem zrównoważonego rozwoju. Uniwersytet Warszawski był reprezentowany przez mgr. Macieja Karasewicza z zespołu badawczego Laboratorium Pomiarów Zdalnych (RS-Lab) Zakładu Fizyki Atmosfery, kierowanego przez dr hab. Iwonę Stachlewską, prof.ucz.. RS-Lab jst platformą obserwacyjną ACTRIS - paneuropejskiej infrastruktury badawczej aerozolu, chmur i gazów śladowych, która dostarcza wysokiej jakości danych i informacji na temat krótkożyciowych składników atmosfery oraz procesów prowadzących do zmienności tych składników w atmosferze naturalnej i kontrolowanej.

Przedstawiona przez doktoranta prof. Stachlewskiej prezentacja: “Air pollution research using the combination of Mie, Raman and Doppler lidars”, dotyczyła wykorzystania pomiarów z różnych urządzeń teledetekcyjnych, w celu monitorowania i charakteryzowania aerozoli atmosferycznych, wchodzących w skład zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo został poruszony temat monitorowania miejskich korytarzy napowietrzających, w celu sprawdzenia ich jakości napowietrzającej i ewentualnego wpływu nowowybudowanej infrastruktury miejskiej na korytarze. Przedstawione w prezentacji plany badań zakładają wykorzystanie m.in. lidaru  NARLa (Near range Aerosol Raman Lidar), lidaru PollyNeXT (Raman polarization water vapour lidar) oraz lidaru dopplerowskiego HALO, które to wszystkie wyżej wymienione lidary znajdują się na stacjach EARLINET i CLOUDNET, na terenie IGF FUW. Uyskane wyniki badań bedą wykorzystane na potrzeby doktoratu mgr. Macieja Karasewicza.

Oprócz tegorocznego spotkania Sojuszu 4EU+ doktorant Maciej Karasewicz miał szansę również uczestniczyć w warsztatach „Carrer Development and Leadership”, oferowanych przez Heidelberg Graduate Academy we współpracy z biurem Sojuszu 4EU+ na Uniwersytecie w Heidelbergu. Warsztaty odbyły się w dniach 16-18 Listopada na Uniwersytecie w Heidelbergu. Uczestnictwo w obydwu wydarzeniach było możliwe dzięki wsparciu Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, kierowanego przez dr Mariolę Zalewską, Dyrektor UCBŚ.

Więcej informacji o sojuszu 4EU+ Alliance dostępnych jest na stronie: https://www.uw.edu.pl/wspolpraca/4euplusalliance/


Opublikowano dnia - 28 listopada 2022 08:00
Ostatnia zmiana - 28 listopada 2022 14:33
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij