IGFNagroda Dydaktyczna Rektora UW 2023

Serdecznie gratulujemy badaczom z naszego Instytutu, wyróżnionym w tym roku przez Rektora UW za osiągnięcia naukowe, a w szczególności za działalność obejmującą inspirujące badania naukowe oraz innowacyjne prace rozwojowe, przyczyniające się do rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i podtrzymywania najlepszych tradycji naszej Uczelni.

Kandydatów do nagród dydaktycznych oraz wyróżnień Rektora zgłaszają rokrocznie w drodze konkursu dziekani i kierownicy jednostek organizacyjnych. Listy kandydatów są następnie analizowane przez ogólnouczelnianą komisję.

Najwięcej osób, które zostały nagrodzone w tym roku, pracuje na Wydziale Fizyki UW. Z szesnastu wyróżnionych laureatów prawie 25% pochodzi z Instytutu Geofizyki, a są to: dr hab. Iwona Stachlewska, prof. ucz., prof. dr hab. Ryszard Buczyński i dr hab. Rafał Kasztelanic.

Serdeczne gratulacje!

 

https://www.uw.edu.pl/nagroda-dydaktyczna-i-wyroznienie-rektora-uw-2023/


Opublikowano dnia - 21 listopada 2023 11:00
Ostatnia zmiana - 23 listopada 2023 15:40
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij