IGFATMO-ACCESS Kick off meeting 10-12 May 2021

European Commission, HORIZON 2020
Typ projektu: Projekt badawczy
Afiliacja: Instytut Geofizyki, Zakład Fizyki Atmosfery
Realizacja projektu: 1 kwietnia 2021 - 1 kwietnia 2025

Koordynowany przez CNRS we Francji projekt zatytułowany "Zapewnienie zrównoważonego dostępu do rozproszonych infrastruktur badawczych w atmosferze" (ATMO-ACCESS), łączący siły rozproszonych infrastruktur badawczych (IB) głównie ACTRIS (w tym EUROCHAMP) i INGOS/ICOS oraz ekspertyzy z innych IB (w tym IAGOS) ma zdefiniować sposoby zapewniania trwałego dostępu do istniejących i przyszłych infrastruktur w dziedzinie badań atmosferycznych. Jest to projekt pilotażowy, który na celu ma zaproponowanie najodpowiedniejszych sposobów zapewniania dostępu do platform IB, które mogą zostać przyznane w przyszłych programach UE w programie Horizon-Europe. ACCESS (fizyczny, zdalny, wirtualny) w rozproszonych IB oraz wykorzystanie TNA jako benchmarkingu. Punktem wyjścia w ATMO-ACCESS jest praca poczyniona nad dostępem do IB w ramach ENVRI-PLUS i ACTRIS PPP. Nie jest to klasyczny projekt INFRAIA, ale pilotaż poświęcony przygotowaniu przyszłych zaproszeń do dostępu do infrastruktur badawczych.

Instytut Geofizyki FUW jest jedynym partnerem z Polski, biorącym udział w projekcie  ATMO-ACCESS. Koordynatorem ze strony UW jest dr hab. Iwona Stachlewska, kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery, a wykonawcami mgr Łucja Janicka, mgr Dominika Szczepanik, dr Olga Zawadzka-Mańko, dr inż. Wojciech Kumala, dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. dr hab. Szymon P. Malinowski. W ramach projektu oferujemy dostęp do infrastruktury Instytutu Geofizyki w ramach tzw. transnational access.


Opublikowano dnia - 7 maja 2021 14:24
Ostatnia zmiana - 28 września 2022 12:05
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij