IGF


Maciej Karasewicz
 
mgr Maciej Karasewicz
, PhD student
Institute of Geophysics
Atmospheric Physics Department
ul. Pasteura 5, room: B4.09
+48 22 55 32 009
maciej.karasewicz@fuw.edu.pl

Education

2022 - do teraz: Studia doktoranckie - Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Promotor: dr hab. Iwona Stachlewska, prof. ucz.
2020 - 2020: Magisterium z Fizyki - Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski,  Promotor: dr hab. Iwona Stachlewska, prof. ucz.
2016-2019: Licencja z Geofizyki w Geologii - Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski,  Promotor: prof. dr hab. Marek Grad.

Research project

Research & Organizational Project

Research & Development service