IGF


Katarzyna Chałasińska-Macukow
 
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Professor
Institute of Geophysics
Photonics Department
ul. Pasteura 5, room: 3.23
+48 22 55 32 723
kmacukow@uw.edu.pl
kmacukow@adm.uw.edu.pl

optyka informacyjna - holografia, optyczne i hybrydowe przetwarzanie informacji, metody korelacyjne,
rozpoznawania i klasyfikacja obrazów, optyczne pamięci skojarzeniowe, rozwiązania fotoniczne w technikach
informacyjnych

Education

 • 2002: profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski;
 • 1997: tytuł naukowy profesora, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1992: profesor nadzwyczajny UW;
 • 1988: doktor habilitowany nauk fizycznych (fizyka), Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1979: doktor nauk fizycznych (fizyka), Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1970: magister fizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Employment

 • 1970 - 1974: Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej;
 • 1974 - 1980: Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski;
 • od 1980: Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski.

Scholarships and scientific stays abroad

Functions performed

 • 1989 - 1991: kierownik Pracowni Przetwarzania Informacji, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, UW;
 • 1991 - 1995: zastępca dyrektora Instytutu Geofizyki WF UW;
 • 1992 - 1996: kierownik studium doktoranckiego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1995 - 1996: prodziekan Wydziału Fizyki UW;
 • 1996 - 2002: dziekan Wydziału Fizyki UW;
 • 2002 - 2005: Prorektor do spraw finansowych i polityki kadrowej
 • 2005 - 2012: Rektor UW

Membership in committees and organizations

Classes

 • zajęcia na Pracowni Fizycznej I i III;
 • wykłady kursowe na specjalizacji Optyka Fourierowska i Przetwarzanie Informacji;
 • proseminarium, prace magisterskie i doktorskie;

Research & Organizational Project

PhD

Msc


 • Bartosz Borucki, Wydział Fizyki, 2015

 • Katarzyna Mikulska, Wydział Fizyki, 2005

 • Paweł Topór, Wydział Fizyki, 2004

 • Dariusz Brzęczkowski, Wydział Fizyki, 2003

 • Marcin Jedyński, Wydział Fizyki, 2003

Bachelor

Master of Science Dissartations

Bachelor thesis