IGFBachelor thesis

Mechanical and optical properties of eyeglass lenses

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Anna Kondej

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki

2014

Praca opisuje właściwości mechaniczne i optyczne szkieł okularowych. Okulary są najpopularniejszą formą korekacji wad wzroku. Właściwy ich dobór wymaga znajomości optyki geometrycznej oraz wykorzystywanych materiałów. Aby zapewnić odpowiedni komfort pacjenta optometrysta powinien uwzględnić parametry charakteryzujące soczewkę okularową.


Back