IGFDoctoral dissertation

Badanie optycznych i fizycznych własności aerozolu atmosferycznego i cząstek chmurowych na podstawie pomiarów teledetekcyjnych

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Aleksandra Kardaś

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2013


Back