IGFPhotonics Department - seminar

Wybrane aspekty wykorzystania fotoniki w dozymetrii

dr inż. Piotr Sobotka, dr Katarzyna Wołoszczuk

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

 

Nov. 10, 2022, 2 p.m., ul. Pasteura 5, sala 1.03


Current events
Archive events