IGFOpen lecture

Rekonfigurowalne i chiralne nanomateriały ciekłokrystaliczne do technologii fotonicznych

dr hab. Wiktor Lewandowski

Konwersatorium im. Jerzego Pniewskiego i Leopolda Infelda FUW

 

Dec. 19, 2022, 4:30 p.m., ul. Pasteura 5, sala 0.06

The seminarium is held in Polish.


Current events
Archive events