IGFPhotonics Department - seminar

Optymalizacja przestrzennej separacji modów w nanostrukturalnych światłowodach kilku-modowych za pomocą odwrotnych sieci generatywnych

dr Maciej Napiórkowski

Politechnika Wrocławska

 

March 7, 2024, 1 p.m., ul. Pasteura 5, sala B0.14

This event will be held in Polish.


W słabo sprzężonych światłowodach kilku-modowych (FMF), stosowanych w optycznych systemach komunikacyjnych w celu zwiększenia przepustowości danych, krytycznym jest różnica między efektywnymi współczynnikami załamania kolejnych modów przestrzennych. W prezentacji przedstawione zostanie, że nanostrukturalne światłowody FMF składające się z dwóch różnych rodzajów szklanych prętów o rozmiarach podfalowych fali mogą być skutecznie wykorzystywane do kontrolowania właściwości propagacyjnych poszczególnych modów przestrzennych. Projektowanie i optymalizacja takich światłowodów okazuje się jednak wyzwaniem ze względu na dużą liczbę parametrów związanych z ich rozkładem. Aby rozwiązać ten problem, wykorzystano metodę optymalizacyjną opartą na odwrotnych sieciach generatywnych (GIDN) zmodyfikowanych w celu uwzględnienia właściwości optycznych słabo sprzężonych światłowodów FMF.


Current events
Archive events